16 oktober 2015

Allmänna villkor

Butik

Netpoint Data har möjlighet att ta emot betalning via kortköp, kontant, Swish, faktura samt banköverföring.

Garanti gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Om inget annat anges lämnar Netpoint Data 1 (ett) års garanti på samtliga produkter, nya och begagnade, som inhandlas via oss. Vissa tillverkare erbjuder dessutom längre garantitider.

Netpoint Data erbjuder 30 (trettio) dagars öppet köp. Varan ska vara i oförändrat skick och originalförpackningen ska finnas kvar, dessutom krävs uppvisande av kvitto.

Vid hjälp & service med dator, telefon, surfplatta eller annan utrustning direkt i butik gäller motsvarande villkor som står att finna under rubriken “service & felsökning”.

Service & reparation

Netpoint Data lämnar 1 (ett) års garanti på utförd service från det datum att inlämnad utrustning hämtats av kund och full betalning är erlagd. Garanti omfattar hårdvara som Netpoint Data har installerat eller fel på hårdvara som Netpoint Data har orsakat till följd av reparation. Garanti omfattar inte mjukvarufel.

Kund ansvarar själv för backup av data, Netpoint Data ansvarar ej för dataförlust i inlämnad utrustning.

Om fel konstateras men kund nekar reparationsförslag, debiteras kund en felsökningsavgift enligt gällande prislista. Denna avgift debiteras inte vid utförd reparation.

Om kostnaden för reparation överstiger kostnad motsvarande 1 (en) timmes service så återkommer Netpoint Data med kostnadsförslag som kräver kunds godkännande före åtgärd.

Utebliven återkoppling från kund likställs efter 30 (trettio) dagar med nekat reparationsförslag, varpå kund faktureras felsökningsavgift enligt gällande prislista. Ej uthämtad utrustning förvaras i högst 12 (tolv) månader.

Samtliga prisuppgifter som lämnas innan produkten är undersökt är preliminära. Ett från kundens sida godkänt, accepterat kostnadsförslag eller max accepterad prisuppgift kan ej ångras i efterhand, kostnadsförslaget är bindande åt båda håll. Netpoint Data äger rätten att inte utlämna produkt, alternativt göra reparationen ogjord, före det att full betalning av kund är erlagd.

Kostnad för reparation innefattar dels arbetskostnad enligt prisuppgifter, samt eventuellt kostnad för hårdvara vid behov och i samråd med kund.

Om kund inte godtar någon del av dessa villkor, eller om någon uppgift gällande aktuell service är felaktig, åligger det kunden att uppmärksamma detta.

iPhone-reparation

Vid reparation av Apple iPhone-telefoner används alltid delar av leverantör benämnda som “originalkvalitet”, innebärande att reservdelar håller motsvarande kvalitet som, men är inte tillverkade av, Apple.

Efter utförd reparation kan telefonens system komma att meddela att den eller de delar som är utbytta i samband med reparation inte är tillverkade av Apple, av den anledning som framgår i föregående stycke, vilket inte påverkar funktionen. Vid byte av främre kamera samt samtalshögtalare kommer face-id inte längre att fungera, då detta kräver delar tillverkade av Apple utbytta i Apples egna verkstäder.

Netpoint Data lämnar 1 (ett) års garanti på utförd service från det datum att inlämnad utrustning hämtats av kund och full betalning är erlagd. Garanti omfattar hårdvara som Netpoint Data har installerat eller fel på hårdvara som Netpoint Data har orsakat till följd av reparation. Garanti omfattar inte mjukvarufel.

Kund ansvarar själv för backup av data, Netpoint Data ansvarar ej för dataförlust i inlämnad utrustning.

Total kostnad för service & reparation anges före utförandet och gäller så vida andra fel inte upptäcks, i vilket fall kund meddelas och tar ställning till fortsatt service & reparation.

Hembesök av tekniker

Netpoint Data utför service och viss begränsad reparation av datorer, datortillbehör, telefoner, surfplattor och annan IT-relaterad utrustning på plats i ditt hem. Om tekniker bedömer att det som behöver åtgärdas ligger utanför teknikerns kompetensområde eller annars relevans för teknikers profession så förbehåller vi oss rätten att neka åtgärd.

Om åtgärd tar längre tid än vad tekniker bedömer som skäligt, så kan vi komma att föreslå att tekniker medtar utrustning för vidare åtgärd i vår serviceverkstad. I vilket fall detta blir överenskommet gäller villkor som står att finna under rubriken “service & felsökning”.

RUT-avdrag tillämpas på hembesök hos privatpersoner, där du som kund kan få 50 (femtio) procent av kostnad för service utförd av oss (dock ej andra kostnader) avdraget. Vid tillämpning av RUT-avdrag faktureras du som kund därmed halva arbetskostnaden efter utfört hembesök, varpå Netpoint Data ansöker hos Skatteverket för utbetalning av resterande summa för arbetskostnad. Skatteverket undersöker då om villkoren för att du som kund ska kunna använda RUT-avdrag är uppfyllda, och i det fall villkoren inte är uppfyllda så kommer Netpoint Data debitera dig som kund resterande summa för arbetskostnad. Läs mer om hur rutavdrag fungerar här.

Netpoint Data lämnar 1 (ett) års garanti på utförd service i ditt hem. Garanti omfattar hårdvara som Netpoint Data har installerat eller fel på hårdvara som Netpoint Data har orsakat till följd av reparation. Garanti omfattar inte mjukvarufel. Kund ansvarar själv för backup av data, Netpoint Data ansvarar ej för dataförlust i utrustning.

Utöver kostnad enligt gällande prislista per påbörjad timme tillkommer för hembesök resekostnad i form av milersättning om á 20 (tjugo) kr, vilket tillämpas om du bor mer än 1 (en) mil utanför Kinna centrum.

Distanssupport

Support på distans innefattar att tekniker från Netpoint Data antingen via telefon eller via säker fjärrstyrning av dator åtgärdar problem, utför service eller ger konsultation i den mån det är möjligt och relevant enligt nämnda metoder.

Till följd av att denna typ av service inte innefattar någon service av hårdvara, eller annars befattning med kunds hårdvara, omfattas åtgärder inte av någon garanti. Kund ansvara själv för backup av data, Netpoint Data ansvarar ej för dataförlust till följd av support på distans.

Företagstjänster

Prisuppgifter mot företag anges exklusive moms, vilka faktureras efter utfört uppdrag (eller annars enligt överenskommet) enligt gällande fakturavillkor. Avtal om tjänster och åtgärder kan ske antingen skriftligt eller muntligt, vid vilket överenskommet är bindande åt båda parters håll.

Netpoint Data erbjuder serviceavtal i form av en tjänst till fast månadskostnad baserat på antal användare och/eller enheter åt företagskunder och privatkunder (läs mer om omfattning och villkor av denna tjänst här).

Netpoint Data lämnar 1 (ett) års garanti på utförd service. Garanti omfattar hårdvara som Netpoint Data har installerat eller fel på hårdvara som Netpoint Data har orsakat till följd av service & reparation. Garanti omfattar inte mjukvarufel. Kund ansvarar själv för backup av data, och Netpoint Data ansvarar ej för dataförlust (i det fall annat inte är avtalat om).

Netpoint Data är certifierad HP- och Microsoft-partner, och brukar företrädelsevis dessa leverantörers produkter & tjänster.