Allmänna villkor

Vi har möjlighet att ta emot betalning via kortköp, kontant, Swish, faktura samt banköverföring.

Garanti gäller funktionsfel som uppkommer under garantitiden. Garantin gäller inte fel som uppstår vid eller efter egen förändring av produktens funktion och utseende, såsom ombyggnation, uppgradering eller annan konfigurering av produkten.

Om inget annat anges ger Vi dig 1 (ett) års garanti på samtliga produkter, nya och begagnade. Vissa tillverkare erbjuder dessutom längre garantitider.

Vi erbjuder 30 (trettio) dagars öppet köp. Varan ska vara i oförändrat skick och originalförpackningen ska finnas kvar, dessutom krävs uppvisande av kvitto.

Servicevillkor

Netpoint Data lämnar 1 (ett) års garanti på utförd service från det datum att inlämnad utrustning hämtats av kund och full betalning är erlagd. Garanti omfattar hårdvara som vi har installerat eller fel på hårdvara som vi har orsakat tillföljd av reparation. Garanti omfattar inte mjukvarufel.

Kund ansvarar själv för backup av data, Netpoint Data ansvarar ej för dataförlust i inlämnad utrustning.

Om fel konstateras men kund nekar reparationsförslag, debiteras kund en felsökningsavgift enligt gällande prislista. Denna avgift debiteras inte vid utförd reparation.

Om kostnaden för reparation gällande kostnad för 1 (en) timmes service så återkommer Netpoint Data med kostnadsförslag som kräver kunds godkännande före åtgärd.

Utebliven återkoppling från kund likställs efter 30 (trettio) dagar med nekat reparationsförslag, varpå kund faktureras felsökningsavgift enligt gällande prislista. Ej uthämtad utrustning förvaras i högst 12 (tolv) månader.

Samtliga prisuppgifter som lämnas innan produkten är undersökt är preliminära. Ett från kundens sida godkänt, accepterat kostnadsförslag eller max accepterad prisuppgift kan ej ångras i efterhand, kostnadsförslaget är bindande åt båda håll. Netpoint Data äger rätten att inte utlämna produkt, alternativt göra reparationen ogjord, före det att full betalning av kund är erlagd.

Kostnad för reparation innefattar dels arbetskostnad enligt prisuppgifter, samt eventuellt kostnad för hårdvara vid behov och i samråd med kund.

Om kund inte godtar någon del av dessa villkor, eller om någon uppgift gällande aktuell service är felaktig, åligger det kunden att uppmärksamma detta.